SLOOP 8 WOONEENHEDEN ROERMOND

Referenties

In Roermond zijn we gestart met de totaalsloop van 8 wooneenheden. Voorafgaand aan de sloop zijn alle bruikbare materialen vakkundig gedemonteerd voor hergebruik. Op deze manier draagt ook Pulles Grond & Sloopwerken BV een steentje bij aan het circulair en milieu verantwoordt slopen. Dit project is inmiddels naar tevredenheid van onze opdrachtgever afgerond.

©2019 Pulles Grond & Sloopwerken BV