SLOOP VOORMALIGE SCHOOL WAALWIJK

Referenties

In Waalwijk zijn we gestart met de totaalsloop van deze voormalige school. Voorafgaand aan de sloop zijn alle bruikbare materialen vakkundig gedemonteerd voor hergebruik. Op deze manier draagt ook Pulles Grond & Sloopwerken BV een steentje bij aan het circulair en milieu verantwoordt slopen. Na het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden zullen wij naast de sloopwerkzaamheden, ook het grondwerk, riolering en straatwerk gaan verzorgen.

©2019 Pulles Grond & Sloopwerken BV